Academic Commission meeting on July 15

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Mércores, 15 de Xullo de 2020
HORA: 11:30 h
LUGAR:  Campus Remoto – Sala DocTIC

ORDE DO DÍA:

  1. Informe do coordinador.
  2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.
  3. Aprobación, se procede, da proposta de tribunal da Tese de Héctor Cerezo Costas.
  4. Aprobación, se procede, da admisión a trámite da Tese de Damián González Figueroa; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.
  5. Asuntos de trámite.
  6. Rogos e preguntas. 

Notas:
•    No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
•    Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Date: 
Wednesday, July 15, 2020 - 11:30